Eduskunta on 6.11.2014 hyväksynyt Tietoyhteiskuntakaari-nimellä tunnetun lakiesityksen, joka sisältää merkittäviä muutoksia fi-verkkotunnustoimintaan. Muutoksen keskeisenä tarkoituksena on selkiyttää Viestintäviraston ja verkkotunnusvälittäjien rooleja takaamalla asiakkaalle jatkossa kaikki palvelut samasta paikasta – omalta verkkotunnusvälittäjältään. Samalla Suomi siirtyy verkkotunnustoiminnassaan yhdenmukaiseen ja laajasti käytössä olevaan kansainväliseen välittäjämalliin. Verkkotunnuspykälien osalta tietoyhteiskuntakaari astuu voimaan 5.9.2016.

Fi-verkkotunnustoiminnassa suurin muutos on välittäjämallin käyttöönotto. Muutoksella eriytetään Viestintäviraston vastuulla oleva fi-verkkotunnusten myöntäminen sekä verkkotunnusrekisterin ja juurinimipalvelun ylläpito verkkotunnusvälittäjien vastuulla olevasta verkkotunnusten jälleenmyynnistä. Uuden toimintamallin myötä asiakkaille saadaan selkiytettyä verkkotunnusten hankinta ja ylläpito nykyisestä sekamallista ns. yhden luukun periaatteeksi. Toimintamallin muutos koskee vain pientä osaa nykyisistä fi-verkkotunnusten haltijoista, sillä nykyisistä fi-verkkotunnuksista jo yli 80 %:lla on verkkotunnusvälittäjä.

Fi-verkkotunnusten haku vapautuu ulkomaisille yrityksille ja yksityishenkilöille

Verkkotunnusten haku vapautuu rajoitusten poistuessa hakijan kotipaikan ja iän osalta, eikä jatkossa enää vaadita nykyisenkaltaista sidosta Suomeen. Esimerkiksi ulkomailla asuvat suomalaiset yksityishenkilöt ja ulkomaiset yritykset voivat uuden lain myötä hakea fi-verkkotunnuksia. Samalla puretaan muutakin fi-verkkotunnuksiin liittyvää säätelyä mm. poistamalla vaatimus pakollisista verkkotunnuksille määritellyistä nimipalvelimista.

Tavaramerkkien ja toiminimien suoja säilyy

Toiminimien ja tavaramerkkien suoja pysyy sen sijaan ennallaan ja fi-verkkotunnusta hakevan on edelleenkin varmistettava, ettei haettu verkkotunnus loukkaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä.

Lakimuutoksen myötä Viestintäviraston rooli säilyy suomalaisen verkkotunnustoiminnan omistajana joka edelleen viimekädessä antaa käyttöoikeuden fi-verkkotunnuksiin. Tavaramerkkien ja toiminimien suoja ei siis heikkene muutoksessa, vaan Viestintävirasto ratkaisee edelleen näihin liittyvät mahdolliset riita-asiat.

Uusi laki tuo Viestintävirastolle entistä tehokkaammat ja nopeammat keinot puuttua havaittuihin fi-verkkotunnuksia koskeviin tietoturva-, tavaramerkki- ja toiminimiloukkauksiin.

Viestintävirasto tulee olemaan muutoksesta suoraan yhteydessä verkkotunnusten haltijoihin ja välittäjiin sekä tiedottamaan laajasti muutoksen valmistelusta.

Lähde